Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Đọc những tin tức mới nhất của chúng tôi về: các công trường mới, các dự án mới hoàn thành, các giải pháp địa kỹ thuật, các sáng kiến kỹ thuật mới,…

Tin gần đây

Nền tảng mạng xã hội

Các dự án gần đây

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects