Thông tin dự án

Tường vây: 23 700m2 tường vây dày 0,6m và 0,8m, sâu tới 34m

Cọc barrette: 329 cọc barrette và cọc barrette có phụt vữa thân cọc sâu tới 70m

Cọc khoan nhồi: 148 cọc khoan nhồi sâu tới 64m

Cột chống tạm (kingpost): 299 cây kingpost dài tới 17m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 6 tòa nhà từ 38 tầng tới 50 tầng với 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Vingroup

Năm:
2016

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects