Thông tin dự án

Tường vây: 311,5m tường vây dày 1,2m & 1,5m, sâu 42,5m và 46m 

Cọc barrette: 33 cọc barrette kích thước 1,5m x 6,0m, sâu 56 và 72m

Cột chống tạm (kingpost): 31 cây kingpost có chiều dài lên tới 18,4m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng cao 16 tầng và 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 364 Cộng Hòa, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
REE Corp.

Quản lý dự án:
Nagecco

Năm:
2021; 2022

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects