Thông tin dự án

Thử tải: 1 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0 x 2,8m, sâu 68m, tải thử 4 500 tấn

Tường vây: 11 500 m2 tường vây, dày 1,0m, sâu 42m

Cọc đại trà: 17 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0 m x 2,8m, sâu 46-65m

1 cọc barrette kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 68m

18 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m x 6,0m, sâu 62-65m

14 cọc đại trà đường kính 1,2m, sâu 58-77m

Kingpost (cột chống tạm): 49 cây kingpost có chiều dài lên đến 25m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 26 tầng + 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
REE

Tư vấn giám sát:
Nagecco

Năm:
2015

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Related projects

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects