Thông tin dự án

Thử tải (2016-2017): 1 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m, sâu 80,25m

1 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 m x 2,8m, sâu 62m

Cọc khoan nhồi đại trà: 43 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m, sâu 59,6m và 79,9m

Cọc barrette đại trà: 139 cọc barrette kích thước 0,8m x 2,8m và 1,0m x 2,8m, sâu 58,6m ~ 68,1m

Cột chống tạm (kingpost): 94 cây cột chống tạm

Tường vây: 376m tường vây dày 1,0m, sâu 37m và 43m 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 3 tòa nhà, cao 37 tầng và 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 230 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
TTG

Quản lý dự án:
SCQC

Năm:
2017; 2020

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects