Thông tin dự án

Tường vây: 371m tường vây dày 0,6m, sâu 30m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà cao 25 tầng và 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 192 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
SIC

Quản lý dự án:
FQM Corp

Nhà thầu chính:
Central

Năm:
2020

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects