Thông tin dự án

Thử tải: 4 cọc khoan nhồi đường kính 1,2, sâu 60m-75m, tải trọng thử 2 300 tấn

1 cọc khoan nhồi đường kính 1,0m, sâu 62m, tải trọng thử 1 400 tấn

Cọc đại trà: 328 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,2m, sâu 55m

41 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,0m, sâu 49m

Tường vây: 422m tường vây dày 1,0m, sâu 30m

Cột chống tạm (kingpost): 215 cây kingpost có chiều dài lớn nhất tới 17,5m 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 24 tầng và 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chủ đầu tư:
Sonkim Land

Quản lý dự án:
FQM Corp

Năm:
2020

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects