Thông tin dự án

Cọc đại trà: 204 cọc khoan nhồi đường kính 1,0m và 1,2m với chiều sâu lớn nhất tới 72m

Cột chống tạm (kingpost): 90 cây cột chống tạm (kingpost) có chiều dài lớn nhất tới 17m 

Tường vây: 367m tường vây dày 0,8m và 1,0m, chiều sâu 27m; 30m; 32m 

 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 26 tầng và 4 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 29B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khách hàng:
An Khang Investment

Tư vấn giám sát:
FQM Corp

Nhà thầu chính:
Coteccons

Năm:
2018

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects