Trụ sở chính

Địa chỉ: 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: +84 28 3930 5782

Email: bsv-info@soletanche-bachy.com

Bộ phận Phát triển kinh doanh

Liên hệ:

Ông Lê Ngọc Min

Điện thoại: +84 985 966 993

Email:                  

ngoc-min.le@soletanche-bachy.com

Liên hệ:

Ông Trịnh Tất Đạt

Điện thoại: +84 912 228 402

Email:

tat.dat.trinh@soletanche-bachy.com

Liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Điện thoại: +84 906 274 123 

Email:

hoang.hai.nguyen@soletanche-bachy.com

Liên hệ:

Ông Venghok BOU (Martin)

Điện thoại: +855 89 553 336

Email:

venghok.bou@soletanche-bachy.com

    * Trường bắt buộc

    Liên hệ Tập đoàn

    Liên hệ