Trụ sở chính

Bộ phận Phát triển kinh doanh

Bachy Soletanche Vietnam Main Office
Bachy Soletanche Vietnam Main Office
Tel: +84 28 3930 5782
Email: bsv-info@soletanche-bachy.com
Adress: 126 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, HCM city, Vietnam

    * Trường bắt buộc

    Liên hệ Tập đoàn