Cơ hội tốt để cùng nhau làm việc và thăng tiến, mức thu nhập hấp dẫn

Các ứng viên quan tâm, vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến qua email, hoặc trực tiếp tại công ty.

Hoặc điền các thông tin theo mẫu bên dưới:

    Đính kèm CV*

    * Trường bắt buộc