Công nghệ đa dạng cho nhiều lĩnh vực khác nhau

Chúng tôi đáp ứng tất cả các dịch vụ về địa kỹ thuật để đem đến các giải pháp hiệu quả và sáng tạo

Chúng tôi thiết kế, xây dựng, cải tạo và thực hiện tất cả các công trình hạ tầng như đường sá, sân bay, đường sắt, đường biển, đường thuỷ nội địa, thuỷ lợi, các công trình dân dụng, thương mại, công nghiệp và năng lượng

Lĩnh vực hoạt động

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects