Thông tin dự án

Tường vây: 357m tường vây dày 0,8m, sâu 32m

Thử tải: 1 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,8m, sâu 68m, tải thử lớn nhất 4 713 tấn

Cọc đại trà: 46 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m và 1,5m, sâu 46m-59m

65 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,5m, 1,8m và 2,2m với chiều sâu lớn nhất 82m

Cột chống tạm (kingpost): 92 cây kingpost với chiều dài lớn nhất tới 16m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: Hai tòa nhà cao 38 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 428-430 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
TTG

Năm:
2016-2017

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects