Thông tin dự án

Thử tải: 2 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,2m x 2,8m; 1,5m x 2,8m, sâu 70m – 78m, tải thử lên tới 13000 tấn

Tường vây: 45 tấm tường bao gồm:

06 tấm tường chữ T dày 1.8m & 1.0m, sâu 38.15m

02 tấm tường dày 1.8m & 0.8m, sâu 38.15m

13 tấm tường dày 1.8m, sâu 38.15m

24 tấm tường dày 0.8m, sâu 37.75m

Dài: 222.79m

Cọc đại trà: 28 cọc barrette phụt vữa thân cọc, bao gồm:

07 cọc barrette tiết diện 1.5mx2.8m, sâu 78.15m

21 cọc barrette tiết diện 1.2mx2.8m, sâu 70.15m

Cột chống tạm: 27 cây cột chống tạm có chiều dài từ 20.00m đến 23.35m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà cao 22 tầng, 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chủ đầu tư:
Công ty Bất Động Sản Trung Việt

Quản lý dự án:
CORE

Năm:
2022; 2023

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects