Thông tin dự án

Thử tải: 2 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,2m x 2,8m; 1,5m x 2,8m, sâu 70m – 78m, tải thử lên tới 13000 tấn

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà cao 22 tầng, 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chủ đầu tư:
Công ty Bất Động Sản Trung Việt

Quản lý dự án:
CORE

Năm:
2022

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects