Thông tin dự án

Thử tải: 2 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1.4m và 1.5m

Tường vây: 45 tấm tường dày 0.8m, chiều sâu tới 45m

Cọc đại trà: 43 cọc khoan nhồi phụt vữa thân cọc, đường kính 1.45m – 1.6m – 1.65m, chiều sâu lên tới 65m

Cột chống tạm: 43 cây cột chống tạm

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà cao 13 tầng, 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: số 10 Công Trường Quốc Tế, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chủ đầu tư:
Công ty CP Đầu tư Phát Triển Phúc Đạt

Nhà thầu chính:
Shimizu Viet Nam

Năm:
2019; 2023

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects