Thông tin dự án

Tường vây: 2 102m tường vây dày 0,6m, sâu 14m và 18m 

 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 72 block bao gồm các tòa nhà từ 22 đến 40 tầng, 43 500 căn hộ

Địa chỉ dự án: đường Phước Thiện và Nguyễn Xiển, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Khách hàng:
Vingroup

Năm:
2018-2019

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects