Thông tin dự án

Tường vây: 8 480 m2 tường vây dày 0,8m – 1,0m, sâu 39-40m

Cọc đại trà: 63 cọc barrette phụt vữa thân cọc kích thước 0,8m x 2,8m, sâu 44-47m

04 cọc barrette kích thước 0,8m x 2,8m, sâu 44m

64 cọc khoan nhồi phụt vữa thân cọc đường kính 1,0m, sâu 49-55m

04 cọc khoan nhồi đường kính 1,0m, sâu 44m

Kingpost: 76 cây kingpost dài tới 16m

Mô tả dự án

Bệnh viện đầu tiên được phát triển bởi Vingroup ở TP. Hồ Chí Minh.

Quy mô dự án: tòa nhà 7 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 720A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Vingroup

Tư vấn giám sát:
Vista Corp

Năm:
2012

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects