Thông tin dự án

Tường vây: 3 217m2 tường vây dày 0,8m, sâu 28m

Cọc đại trà: 25 cọc barrette phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m – 1,2m x 2,0m, sâu 66-69m

37 cọc barrette 0,8m x 2,8m, sâu 48-69,5m

11 cọc khoan nhồi đường kính 1,0m, sâu 66m

Kingpost: 76 cây kingpost chiều dài lên tới 11,35m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 47 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 720A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Vingroup

Năm:
2014

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects