Thông tin dự án

Cọc đại trà: 27 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 71m

29 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,2 m x 2,8m, sâu 72m

25 cọc barrette kích thước 0,8m x 2,8m, sâu 66m

Kingpost (cột chống tạm): 73 kingpost có chiều dài lên tới 13m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 50 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 720A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Vingroup

Năm:
2015

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects