Thông tin dự án

Thử tải: 1 cọc barrette phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 49,8m, tải trọng thử 3 200 tấn

Tường vây: 4 200m2 tường vây dày 0,6 & 0,8m, sâu 21-25m

Cọc barrette: 2 cọc barrette kích thước 0,6 x 2,8m, sâu 48m

28 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,6-1,2 x 2,8m, sâu 48-54m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 19 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 158 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Chợ Dũi Co., Ltd

Năm:
2013

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects