Thông tin dự án

Thử tải: 17 cọc thử ly tâm đường kính 350mm, sâu 36m – 39m, tải thử lớn nhất 130 tấn

Cọc đại trà: 1 679 cọc ly tâm đại trà đường kính 350mm, sâu 36-39m

 

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn

Năm:
2016

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects