Thông tin dự án

Đây là trụ sở của Vietcombank ở TP. Hồ Chí Minh, thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Pelli Clerke Pelli.

BSV làm việc với vai trò là nhà thầu chính cho phần cọc, tường vây và công tác thi công hầm.

Tường vây: 7 196 m2 tường vây dày 1,0m, sâu tới 50m

Cọc barrette: 97 cọc, sâu từ 50m tới 70m

Sàn tầng hầm: 4 hầm

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng 35 tầng + 4 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 05 Công trường Mê Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Vietcombank – Bonday – Benthanh (VBB)

Tư vấn giám sát:
Meinhardt (Thailand) Ltd.

Năm:
2010-2011

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố