Thông tin dự án

Thử tải: 2 cọc barrette kích thước 0,6-0,8m x 2,8m, sâu 41 – 51m, tải trọng thử 2 600 – 2 730 tấn

Tường vây: 5 312,66 m2 tường dày 0,6m, sâu 29,35m

Cọc barrette: 35 cọc kích thước 0,8 – 1,5m x 2,8m, sâu 40m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 18 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Công ty Cổ Phần Đức Khải & Tập đoàn FUTA

Năm:
2009-2010

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects