Thử tải bằng công nghệ O-cell hoặc tải trọng tĩnh

Xác định số liệu cường độ chịu nén, biến dạng và mối quan hệ tải trọng – chuyển vị của cọc

 

Quy trình thi công

Tải trọng tĩnh: Dưới tác dụng của lực ép, cọc lún sâu thêm vào đất nền. Tải trọng tác dụng lên đầu cọc được thực hiện bằng kích thủy lực với hệ phản lực là dàn chất tải, neo hoặc cả hai. Các số liệu về tải trọng, chuyển vị, biến dạng… là cơ sở để phân tích, đánh giá sức chịu tải và mối quan hệ tải trọng-chuyển vị của cọc trong đất nền.

O-cell: O-cell hoạt động dựa trên nguyên tắc cân bằng sức chịu tải của trục cọc trên và dưới O-cell, cũng như sức chịu tải của chân cọc. Để giúp truyền kích tải trọng dọc theo chiều dài cọc, một hệ thống dầm thép hình chữ I được lắp đặt bên trên và bên dưới hộp O-cell. Hệ thống dầm thép hình chữ I sau đó được truyền đều lên thân cọc để tránh trường hợp cọc bị hư hại do vật liệu.

Các dự án liên quan

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects