Thông tin dự án

Cọc thử tải: 1 cọc barrette phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 58m, tải trọng thử 2 925 tấn

Tường vây: 15 806m2 tường vây kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 47m

Cọc barrettes: 4 cọc barrette kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 47m

68 cọc barrette phụt vữa thân cọc kích thước 1,5 x 2,8m, sâu 47-60m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 9 tầng + 6 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 183 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Vincom Jsc

Năm:
2011

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects