Thông tin dự án

Tường vây: 3 188m2 tường vây dày 0,6m, sâu 22m

Cọc khoan nhồi: 51 cọc đường kính 1,2m, sâu 54,4m – 57,9m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 17 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 64 Phó Đức Chính, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh City

Chủ đầu tư:
Fosco

Năm:
2010-2011

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects