Thông tin dự án

Tường vây: 26 904 m2 tường vây, dày 1,0 m, sâu 44

Cọc đại trà: 17 cọc barrette kích thước 0,8m x 2,8m, sâu 62m

45 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 x 2,8m, 1,0m x 2,8m, 1,5m x 2,8m, 1,5m x 4,0m, sâu 62-71m

203 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m – 1,5m, sâu 66-72m

Kingpost (cột chống tạm): 240 kingpost có chiều dài lên đến 25m

Mô tả dự án

Dự án này là tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại cao tầng đầu tiên được xây dựng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

Đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất mà BSV đạt được từ năm 1993.

Quy mô dự án: tòa nhà 18 tầng + 4 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 10 Mai Chí Thọ, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Ho Chi Minh City, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Đại Quang Minh

Tư vấn giám sát:
Surbana International

Năm:
2015-2016

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

Bạn có một dự án?

 

Chúng tôi làm việc như một nhà thầu trọn gói hoặc chuyên môn về địa kỹ thuật