Thông tin dự án

Tường vây: 124m tường vây dày 0,6m, sâu 29m

Thử tải: 1 cọc khoan nhồi đường kính 1,0m, sâu 45m

1 cọc khoan nhồi đường kính 1,0m, sâu 54m

Cọc đại trà:  22 cọc khoan nhồi đường kính 0,8m, sâu 35m

16 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,0m, sâu 45m

9 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,0m, sâu 54m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: khách sạn cao 7 tầng + 1 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 45 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Công Ty TNHH An Doanh

Năm:
2016-2017

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects