Thông tin dự án

Thử tải: 2 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,2m, sâu 46m

Cọc đại trà: 15 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,0m, 1,2m & 1,5m, sâu 46m – 57m

Tường vây: 110,3m tường vây dày 0,6m & 0,8m, sâu 40,50m 

Cột chống tạm (kingpost): 9 cây kingpost có chiều dài lớn nhất tới 14,25m 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 20 tầng và 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 08 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chủ đầu tư:
CT ĐTPT Khách sạn Thành Vân

Nhà thầu chính:
Vinata

Nhà thầu phụ:
Newtecons

Năm:
2020

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects