Thông tin dự án

Đây là dự án đầu tiên thi công tường vây có chiều dày 2m của Tập đoàn Bachy Soletanche trên thế giới, chiều sâu tường lên tới 58m.

Tường vây: 1 612m tường vây dày 1,0m; 1,2m; 1,4m; 1,5m và 2,0m, chiều sâu từ 39m đến 58m

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
MAUR

Tư vấn giám sát:
NJPT

Nhà thầu chính:
SMCC-Cienco 4

Năm:
2017-2018

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Related projects

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects