Thông tin dự án

Thử tải: 1 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m, sâu 44,5m

Mass Piles: 16 cọc khoan nhồi đường kính 1,5, sâu 44,5m deep

18 cọc khoan nhồi đường kính 0,8m, 1,2m, 1,4m, sâu 36m & 40m & 44,5m 

Tường vây: 235m tường vây dày 0,6m và 0,8m, sâu 26,5m – 30m

 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 34 tầng và 4 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 1152-1154 đường Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

Chủ đầu tư:
TTG

Nhà thầu chính:
Hòa Bình

Năm:
2018-2019

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects