Project information

Tường vây: 488m dài tường vây dày 1,2m

Cọc khoan nhồi: 352 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc (đường kính 1,0m, 1,5m & 1,8m), và 2 cọc khoan nhồi (đường kính 0,8m)

Kingpost (cột chống tạm): 265 cây kingpost với chiều dài lớn nhất lên tới 25,5m

Project description

Quy mô dự án: 5 tòa nhà, cao 47 tầng và 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 2 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Masterire Homes

Quản lý dự án:
Mace

Nhà thầu chính:
Newtecons

Năm:
2021

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects