Thông tin dự án

Thử tải: 4 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, sâu 28m – 42m, tải trọng thử 3 600 tấn

Cọc đại trà: 231 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 0,8m, 1,0m, 1,2m, 1,5m, sâu 28m – 44m

Thi công đài cọc cho 7 tòa tháp.

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 7 tòa tháp từ 3 đến 25 tầng

Địa chỉ dự án: huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam 

Chủ đầu tư:
Nam Group

Tư vấn giám sát:
FQM Corp

Năm:
2019; 2020

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects