Thông tin dự án

Thử tải: 1 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 80m, thử tải O-cell tải trọng 8 950 tấn

1 cọc barrette kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 85m, tải thử lớn nhất max 7 825 tấn

Cọc đại trà: 28 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,2m x 2,8m, sâu 85m

63 cọc barrette kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 85m

21 cọc barrette kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 90m

14 cọc barrette kích thước 1,2m x 2,8m, sâu 85m

9 cọc barrette kích thước 1,2m x 2,8m, sâu 87m

8 cọc barrette kích thước 1,2m x 2,8m, sâu 90m

Mô tả dự án

Tính đến thời gian hoàn thành năm 2018, Landmark 81 Tower là tòa nhà cao nhất Việt Nam. BSV đã áp dụng thành công biện pháp thử tải bằng O-cell cho hai cọc thử tải barrette với tải trọng lớn nhất lên đến 8 950 tấn.

BSV hoàn thành công việc sớm hơn hai tuần so với thời hạn trong hợp đồng.

Quy mô dự án: tòa nhà 81 tầng + 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 720A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, HTP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Vingroup

Tư vấn giám sát:
Ove Arup & Partners Hong Kong Ltd. & Arup Vietnam

Năm:
2015

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects