Thông tin dự án

Tường vây: 185,75m tường vây dày 1,0m, sâu 38,5-42,5m 

Thử tải: 1 cọc barrette kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 80m, tải thử 9 600 tấn

1 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,2m x 2,8m, sâu 80m, tải thử 9 000 tấn

Cọc đại trà: 4 cọc barrette kích thước 1,2 x 2,8m, sâu 58,5m

22 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,2 x 2,8m, sâu 65,5m-80,5m

5 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,2 x 7,3m, sâu 77m-80,5m

Cột chống tạm (kingpost): 41 cây kingpost có chiều dài lớn nhất 27m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: khách sạn cao 38 tầng + 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 11 Công trường Mê Linh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Công Ty CP  ĐT SX KD Sài Gòn Cửu Long

Nhà thầu chính:
Coteccons

Năm:
2016-2017

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects