Thông tin dự án

Tường vây: 235m tường vây dày 0,8m và 1,2m, chiều sâu 27m và 32m  

Thử tải: 1 cọc barrette kích thước 0,6m x 2,4m, sâu 40m, tải thử 2400 tấn 

1 cọc barrette kích thước 0,8m x 2,8m, sâu 63m, tải thử 7400 tấn

Cọc barrette đại trà: 4 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m x 2,8m, chiều sâu 58m-68m

12 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,8m x 2,8m, chiều sâu 62m

4 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0 m x 3,8m, chiều sâu 65m và 69m

1 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m x 4,0m, chiều sâu 77m 

Cọc khoan nhồi đại trà:  3 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,2m, chiều sâu 40m

1 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,2m, chiều sâu 50m

2 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,2m, chiều sâu 58m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 25 tầng và 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khách hàng:
An Khang Investment

Quản lý dự án:
Core

Nhà thầu chính:
Hòa Bình

Năm:
2017-2018

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects