Thông tin dự án

Thử tải:

1 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 0,6m, sâu 36m, tải trọng thử 500 tấn

1 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 0,8m, sâu 40m, tải trọng thử 920 tấn 

Cọc đại trà: 23 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 0,6m & 0,8m, chiều sâu 34m – 51m 

Tường vây: 107,4m tường vây dày 0,6m, sâu 30m 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng 11 tầng và 3 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 16 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
NĐMT Co.,Ltd

Quản lý dự án:
TVTK Xây Dựng Chân Phương

Năm:
2019

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects