Thông tin dự án

Tường vây: 25 258 m2 tường vây dày 1,5m, sâu 44m

Cọc khoan nhồi: 165 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m, sâu 44m

Kingpost: 165 cây kingpost chiều dài lên tới 38,5m

Mô tả dự án

Tuyến metro số 1 là tuyến metro đầu tiên được xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ga Nhà hát là nhà ga ngầm được thi công đầu tiên, nằm đối diện Ủy ban nhân dân thành phố. Ga Nhà hát được thiết kế với chiều dày tường là 1,5m, lần đầu tiên được thi công ở trung tâm thành phố.

Địa chỉ dự án: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
MAUR

Tư vấn giám sát:
NJPT

Nhà thầu chính:
Shimizu-Maeda

Năm:
2014-2015

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects