Cọc truyền thống nhất và vẫn phổ biến nhất trên toàn thế giới

Thích hợp để chịu tải rất cao và thích hợp với các điều kiện địa chất cực kỳ khó khăn

Có thể được thi công trên cạn hoặc trên nước. Các thiết bị khoan khác nhau có thể áp dụng  tùy theo điều kiện địa chất. Có thể ứng dụng các công nghệ giúp cải thiện khả năng làm việc của cọc như phụt vữa thân cọc, phụt vữa đáy cọc,..,

Quy trình thi công

Định vị: Sử dụng máy toàn đạc để xác định vị trí cọc.

Lắp đặt ống vách: Khoan tạo lỗ, lắp đặt và cố định vị trí ống vách.

Khoan: Khoan bằng xe khoan (gầu khoan và cần kelly) với dung dịch giữ thành tới độ sâu thiết kế. Làm sạch đáy hố khoan.

Lắp đặt lồng thép: Lồng thép được lắp đặt vào hố khoan sau khi đã làm sạch hố khoan. Lồng thép được gia công trên công trường gồm nhiều đoạn lồng. Cẩu lồng thép vào hố khoan. Các đoạn lồng được nối ở vị trí hố khoan.

Đổ bê tông: Bê tông được đổ bằng ống tremie. Đổ bê tông duy trì độ linh động vào ống tremie. Phần dung dịch được thay thế bằng bê tông sẽ được bơm ra đồng thời. Một biểu đồ ghi chép lại độ dâng bê tông trong quá trình đổ để phát hiện hao hụt bất thường.

Rút ống vách: Ống vách tạm được rút lên theo thời gian quy định. Lấp đầu cọc tới cao độ sàn công tác

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects