Thông tin dự án

Cọc barrette: 30 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,8m x 2,8m; 1,0m x 2,8m và 1,2m x 2,8m, sâu 55m – 60m

Cọc khoan nhồi: 109 cọc khoan nhồi đường kính 0,5m – 1,0m, sâu 26m – 54m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: Tòa nhà 25 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 961 Hậu Giang, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Công ty CP An Phú

Năm:
2012

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects