Thông tin dự án

Giai đoạn 1 được BSV thực hiện năm 1996. Giai đoạn 2 bắt đầu thi công năm 2012 và hoàn thành năm 2014, 18 năm sau khi kết thúc thi công giai đoạn 1 với cùng chủ đầu tư.

Đây là dự án đầu tiên BSV áp dụng thành công dung dịch giữ thành polymer cho nền móng sâu nhất từng được thi công ở Việt Nam.

Gói thầu cọc thử: 

Thử tải: 1 cọc thử barrette kích thước kích thước 0,8m x 2,8m, sâu 61m, tải thử 3 000 tấn

1 cọc thử barrette có phụt vữa kích thước 0,8m x 2,8m, sâu 69,5m, tải thử 4 235 tấn

1 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,5m, sâu 71,5m, tải thử 3 935 tấn

Tường vây: 17 842,2m2 d tường vây dày 0,9m -1,0m, sâu 45m – 67,4m

Gói thầu cọc thử: 

Thử tải: 1 cọc thử barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m x 2,8m, sâu 68,525m, tải thử 3 990 tấn

Gói thầu cọc đại trà & Kingpost:

Cọc barrette: 88 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m – 1,5m x 2,8m, sâu 64m – 81m

10 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m – 1,5m x 4,0m, sâu 67m – 85m

18 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 1,0m – 1,5m x 6,0m, sâu 71m – 75m

Cọc khoan nhồi: 22 cọc khoan nhồi có phụt vữa thân cọc đường kính 1,0m -1,5m, sâu 55m – 64m

Kingpost: 105 cây kingpost chiều dài tối đa 34m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: Tòa nhà 48 tầng + 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 65 Lê Lợi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Keppel Land – Resco & Sowatco

Tư vấn giám sát:
Aecom Singapore

Năm:
2012-2014

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects