Thông tin dự án

Tường vây: 1 400m2 tường vây dày 0,6m, sâu 22,8m

Cột vữa cao áp: 14 cột vữa cao áp đường kính 0,8m, sâu 13m

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Kết nối giữa trung tâm thương mại Vincom A và nhà ga tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên của TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư:
Vingroup

Năm:
2012

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

 

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects