Thông tin dự án

Tường vây: 7 819m2 tường vây dày 0,8m, sâu 23,85m

 

Mô tả dự án

Quy mô dự án: 02 tòa tháp: 20 tầng và 28 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 50 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Khách sạn Bạch Đằng

Năm:
2012

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects