Thông tin dự án

Dự án đầu tiên BSV thi công công nghệ gia cố nền bằng cọc đá cho nhà máy ở Việt Nam/

Gia cố nền bằng cọc đá: 6 700 cọc đường kính 65cm, sâu 3,5m

 

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

Chủ đầu tư:
Vifon II

Năm:
2011

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects