Thông tin dự án

Xử lý túi bùn cho đê chắn sóng :

Khảo sát địa chất

Gia cố bằng đầm rung

Nhà máy lọc dầu Dung Quất:

Khảo sát địa chất

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Khách hàng:
Petro Việt Nam

Nhà thầu chính:
PTSC Quảng Ngãi

Năm:
2005-2006

Các công nghệ liên quan

 

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects