Thông tin dự án

Tường vây và cọc barrette cho đoạn hầm đào mở và tiếp giáp

Tường vây: 64 776m2 tường vây dày 1,00 – 1,20m, sâu 35m

Cọc barrette: 8 765m2 barrette dày 0,8m, sâu 35m deep

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
BQL DA
Đại Lộ Đông Tây & Môi Trường Nước TP. HCM

Nhà thầu chính:
Obayashi Corp

Năm:
2006

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects