Thông tin dự án

Là dự án đầu tiên có tường vây dạng tròn do BSV đề xuất và thi công tại Việt Nam.

Tường vây: 5 052m2 tường vây

Cọc barrette: chiều dày 0,80m, sâu 55m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng 25 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội, Việt Nam

Chủ đầu tư:
VNPT

Tư vấn giám sát:
CDC Corp

Năm:
2005

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

 

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects