Thông tin dự án

Tường vây: 3 130m2 tường vây dày 0,60m, sâu 20m

Cọc barrette: 1 510m2 barrette dày 1,0m, sâu 42m deep

Cọc khoan nhồi: 37 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m, sâu 42m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà văn phòng 25 tầng + 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
FIDECO

Năm:
2005-2006

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects