Thông tin dự án

Tường vây: 1 874,90m2 tường vây Thượng lưu dày 0,6m, dài 141,6m

1 657,90m2 tường vây Hạ lưu dày 0,6m, dài 109m

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Xã Hương Vân, huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

 

 

Chủ đầu tư:
Công ty CP Đầu Tư Hương Điền

Năm:
2008

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects