Thông tin dự án

Thử tải: 02 cọc barrette có phụt vữa thân cọc kích thước 0,8 x 2,8m, chiều sâu lớn nhất 43m, thử tải 2 850 tấn

Tường vây: 11 514m2 tường vây dày 1,0m, sâu 37m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 40 tầng + 5 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 34 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Saigon M&C

Năm:
2007-2008

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects