Thông tin dự án

Dự án đầu tiên BSV áp dụng thành công kỹ thuật phụt vữa thân cọc barrette tại Việt Nam.

Dự án này có chiều sâu hầm lớn nhất – 6 hầm – ở Việt Nam.

Cọc barrette thử tải: 1 cọc thử barrette kích thước 0,8 x 2,8m, sâu 58m, tải thử lớn nhất 3 060 tấn.

Cọc barrette phụt vữa thân cọc thử tải có kích thước 1,5 x 2,8, sâu 56m, tải thử lớn nhất 2 960 tấn.

Tường vây: 20 060m2 tường vây dày 1,2m, sâu 48m

Cọc barrette: 40 cọc barrette kích thước 1,5 x 2,8m, sâu 54m

98 cọc barrette phụt vữa thân cọc kích thước 1,5 x 2,8m, sâu 60-78m

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà 28 tầng và 6 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 70 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
Vingroup

Tư vấn giám sát:
Arup Vietnam

Năm:
2008

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects